Overdrevet import af arbejdskraft øger fattigdommen og skader økonomien

Hvorfor ansætter arbejdsgiverne østarbejdere mens arbejdsløsheden stiger?
Hvordan påvirker den importerede arbejdskraft arbejdsløsheden?
Hvordan påvirkes vores realløn af arbejdskraftimporten?
Hvordan påvirkes vores arbejdsvilkår?
Hvilke konsekvenser har importen af arbejdskraft for den samlede økonomi?
Hvordan påvirkes levestandarden for de fattigste danskere?
Hvad er den politiske baggrund for udviklingen mod stadigt stigende import af arbejdskraft?
Hvad betyder importen af arbejdskraft for integration af flygtninge?


Rigeligt råd til velfærd

Danmark har aldrig været rigere. Det er derfor en skrøne, at vi ikke længere har råd til at finansiere det velfærdsniveau et stort flertal af danskerne ønsker. I artiklen her perspektiveres størrelsen af det offentlige underskud og den offentlige gæld, med forskellige økonomiske forhold, som eksempelvis udviklingen af husholdningernes nettoformuer, for at påvise, at den offentlige sektors størrelse ikke driver os mod afgrunden, som nogen politikere og debattører gerne hævder.