januar 2017

Overdrevet import af arbejdskraft øger fattigdommen og skader økonomien

Hvorfor ansætter arbejdsgiverne østarbejdere mens arbejdsløsheden stiger?
Hvordan påvirker den importerede arbejdskraft arbejdsløsheden?
Hvordan påvirkes vores realløn af arbejdskraftimporten?
Hvordan påvirkes vores arbejdsvilkår?
Hvilke konsekvenser har importen af arbejdskraft for den samlede økonomi?
Hvordan påvirkes levestandarden for de fattigste danskere?
Hvad er den politiske baggrund for udviklingen mod stadigt stigende import af arbejdskraft?
Hvad betyder importen af arbejdskraft for integration af flygtninge?